Эл жана турак жай фондун каттоонун манилүүлүгү

Эл жана турак жай фондун каттоонун манилүүлүгү

Март 6, 2022

Эл каттоо 2022 Кыргызстанда ар бир адам маанилүү!