Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоонун Мобильдик тиркемеси

Март 4, 2020

Эл каттоо 2020 Кыргызстанда ар бир адам маанилүү!