Улутстатком 2020-жылы боло турган эл жана турак жай фондун каттоо маселелери боюнча каттоочулар үчүн окутуу семинарынын үчүнчү жыйынтыктоочу этабын өткөрүп жатат

Март 11, 2020

Улуттук статистика комитети жана анын аймактык бөлүмдөрү эл жана турак жай фондун каттоону өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү максатында окутуу семинарларынын серияларынын үчүнчү этабын өткөрөт. Бул топко кирген катышуучулардын эң көп санын (24 миң адамдан ашуун) эске алып, эки этапта окутууну жүргүзүү чечими кабыл алынган. Убактылуу персоналдын биринчи тобу үчүн окутуу үстүбүздөгү жылдын 11 - мартынан 15-мартына чейинки мөөнөттө, ал эми экинчи топ үчүн 16-мартынан 20-мартына чейинки мөөнөттө өткөрүлөт.

Семинарлардын жүрүшүндө каттоочулардын милдеттерин, мобилдик тиркемеде камтылган электрондук суроолордун программаларын, ошондой эле аларды толтуруу тартибин кылдат кароо пландаштырылууда.