Кыргызстан: миграциялык активдүүлүк (инфографика)

Кыргызстан: миграциялык активдүүлүк (инфографика)

Июнь 20, 2020

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 2019-жылга карата калктын миграциялык активдүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарды.
Республикада миграциялык процесстер, мурдагыдай эле, миграциянын сальдосунун терс көлөмү, башкача айтканда, келгендердин санына караганда башка жакка туруктуу жашоо үчүн (же ал жакта узак мөөнөт жашоо үчүн) чыгып кеткендердин саны көп экендиги менен мүнөздөлдү. 2019-жылы республикага туруктуу жашоо үчүн 1,4 миѕ адам келген (1,7 миң адам – 2018-ж.), ал эми 7,6 миң адам өлкөдөн чыгып кеткен (7,1 миѕ адам – 2018-ж.), калктын миграциялык агымы  -6,2 миң адамды түздү (5,4 миң адам – 2018-ж.). Натыйжада, калктын миграциялык агымы 14 пайыздан ашык көбөйгөн, ал эми миграциялык агымдын интенсивдүүлүгү (1000 адам деп алгандагы калктын миграциялык балансы) 2018-жылы -0,9 адамдан 2019-жылы  -1,0 адамга чейин өстү.
Ошентип, 2019-жылы туруктуу жашаган жерин өзгөртүү максатында Кыргыз Республикасынын аймагынан башка мамлекеттин аймагына чыгып кеткен Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны көбөйдү. Мурдагыдай эле, туруктуу жашоо жерлерди тандоо планында басымдуу болгон мамлекеттер Россия (70 пайыздан ашык) жана Казакстан (18 пайыздан ашык) саналды.
 Кыргыз Республикасынын аймагында бир жыл жана андан ашык жүргөн жарандар үчүн алгачкы жолу атайын каттоо формасы иштелип чыккан, ал эл каттоонун жүрүшүндө колдонулат.
Калктын айрым категориялары (аскер кызматчылары, түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан адамдар, ошондой эле чет мамлекеттеги республикасынын дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрүнүн персоналдары) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тийиштүү  органдар аркылуу каттоодон өтөт.