Каттоонун жүрүшүндө кандай суроолор каралган

Март 3, 2020

2020-жылдын 23-мартынан 1-апрелине чейинки мезгилде өтө турган Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо үчүн каттоо барактарынын беш формасы иштелип чыккан:

  • 1-форма “Каттоо барагы – Каттала турган адамдардын тизмеси”;
  • 2-форма “Каттоо барагы – Калк”;
  • 3-форма “Каттоо барагы – Турак жай фонду”;
  • 4-форма “Катто барагы – Азыркы учурда чет өлкөлөрдө жашаган үй чарбанын мурдагы мүчөлөрү”
  • 5-форма “Каттоо барагы – Кыргыз Республикасынын аймагындагы жамаатык жашоочу мекемелерине убактылуу жашоого келгендер (жашагандар) ж.б.”.

Каттоо барагынын суроолор жыйнагына биринчи жолу көрүү, угуу жана басып жүрүүгө байланышкан көйгөйлөрү бар калктын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүнүн чектелиши боюнча суроолорду камтыган Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын индикаторлору киргизилди.  Бул ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген калктын санын аныктоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле, маалымат технологияларын жана күн батареяларын колдонууну билүүлөрү  тууралуу кошумча суроолор да киргизилген. Мындан тышкары, КМШ жана ЕАЭБ мүчө-мамлекеттеринин кызматташтыгынын алкагында каттоо барактарына эмгек миграциясы боюнча суроолордун блогу да киргизилген.