2017-2019-жылдардын жана 2020-жылдын I жарым жылдыгындагы ооруулардын жана өлүмдөрдүн талдоосу

Июль 17, 2020

Калк арасында ооруу-сыркоо жана өлүмдөрдүн статистикасы тууралуу коомчулуктан жана жалпы маалымдоо каражаттарынан келип түшкөн кайрылуулар көбөйгөндүгүнө байланыштуу Улутстатком 2017-2019-жылдардын жана 2020-жылдын I жарым жылдыгына карата ооруулардын жана өлүмдөрдүн статистикасын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги берген оперативдик маалыматтардын негизинде даярдалды.

Калк арасындагы ооруулар

2019-жылы республикада калктын ооруларынын 1,5 млн. учуру аныкталган, алардын 43% балдар түздү. 2019-жылы калктын ооруларга чалдыгуу деңгээли калктын 1000 эсептегенде 241 учурду түздү, бул 2017- жылдын деңгээлине караганда (256 учур) 6,2% төмөн. Түзүлгөн кырдаал, негизинен, кан жана канды пайда кылуучу органдарынын ооруларынын (24,7 пайызга), кош бойлуулук кездеги, төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилдеги ооруларынын (28,6 пайызга), перинаталдык мезгилде келип чыккан айрым оорулардын (22,6 пайызга), психикалык жана жүрүм-туруму бузулуулардын (19,1 пайызга), эндокриндик системасынын, тамактануунун жана зат алмашуунун бузулушу ооруларынын (18 пайызга), сийдик-жыныс системасынын ооруларынын (17,8 пайызга) жана дем алуу органдарынын ооруларынын (11 пайызга) төмөндөөсү менен шартталган.

Ошону менен бирге, тамак сиңирүү органдарынын ооруларынын (36 пайызга), симптомдору, белгилери жана  так эмес аныкталган абалдардын (24,8 пайызга) жана тубаса аномалиялардын (14,8 пайызга) өсүүсү белгиленди (1-таблица).

http://www.stat.kg/ru/news/analiz-po-zabolevaniyam-i-smertnosti-naseleniya-za-2017-2019-gody-i-i-polugodie-2020-goda/