Ченемдик укуктук актылар

Кыргыз Республикасынын конституциясы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамы

Кыргыз Республикасынын расмий статистика жөнүндө мыйзамы

Кыргыз Республикасынын расмий статистика чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика жөнүндө мыйзамы

Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоо жөнүндө мыйзамы

Кыргыз Республикасынын айыл чарба каттоосу жөнүндө мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жөнүндө жобосу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН "2015-2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистикасын өркүндөтүү жана өнүктүрүү программасы жөнүндө" токтому

2015-2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистикасын өркүндөтүү жана өнүктүрүү программасы

2015-2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистикасын өркүндөтүү жана өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин Расмий статистикалык маалыматты жайылтуу САЯСАТЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин статистикалык маалыматтарынын купуялуулук саясаты